นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด

 

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

          บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด ( DEVONTE ) และบริษัทในเครือฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) หรือทางออนไลน์ ผ่านทางอีเมล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ Facebook หรือ Line) และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ และบริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

     - บริษัทฯจะเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลอย่างโปร่งใสเสมอ รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลที่บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่ท่านควรติดต่อหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
     - บริษัทฯ จะนำเสนอทางเลือกทีดีเสมอด้วยตัวเลือกให้ 'หยุด' เมื่อท่านไม่พึงพอใจกับการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯอีกต่อไป
     - บริษัทฯจะดำเนินการตามสมควรและระมัดระวังทุกครั้งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
     - บริษัทฯ จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ลังเล ไม่ล่าช้าเสมอ และรวดเร็วเสมอ

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

          บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้อง

          ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจัดเก็บ และวิธีการที่บริษัทฯดำเนินการ และปกป้องข้อมูลนั้น ๆ จากบริการที่บริษัทฯนำเสนอ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบออฟไลน์ของบริษัทฯหรือผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ และรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (รวมถึงแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่) และระบบปฏิบัติการภายนอกอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า“เว็บไซต์”)

          ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ยังใช้กับเนื้อหาเฉพาะหรือส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอและโฆษณาขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งท่านอาจเห็นบนเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ (“เว็บไซต์ภายนอก”) ตามกิจกรรมทางออนไลน์ของท่าน เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

1.ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่าน
บริษัทฯรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

2.ฉันจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้อย่างไร
หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อสำนักงานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ทางอีเมล devonte.butler.x@devonte296.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด 27 ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

3.ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่นที่อยู่ไอพี (IP Address) พฤติกรรมการใช้จ่าย โดยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตหรือความพึงพอใจของท่าน เช่น งานอดิเรก และความสนใจของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ" ซึ่งต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

4.บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะพยายามแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเฉพาะบุคคลภายนอกที่มีการรวบรวมข้อมูล และไม่ระบุตัวตน หรือที่ไม่ระบุชื่อหรือรายละเอียดการติดต่อของท่าน อย่างไรก็ตามอาจมีเพียงบางกรณีที่บริษัทฯจะแบ่งปันข้อมูล (ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) กับบุคคลที่สามที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อนี้ การใช้เว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามพรมแดนตามหัวข้อนี้ ไม่ว่าบริษัทฯจะจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใด บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลและจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าวตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและผู้รับมอบหมาย
ในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาของทางบริษัทฯ รวมถึงทนายความ บัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงิน และบริษัทรับประกันต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลภายนอกในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การรวมกิจการ การควบกิจการโดยการรวมสินทรัพย์ การปรับโครงสร้าง การขายทรัพย์สิน การจัดหาเงินทุน หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินทางธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด

6. ผู้รับข้อมูลอื่น ๆ
บริษัทฯจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้:
     ก) ให้กับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google Analytics Inc. (ในขอบเขตที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกรวบรวม หรือไม่เปิดเผยตัวตน)
     ข) ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล และ / หรือ
     ค) ด้วยความยินยอมของท่านในการดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

7.บริษัทฯใช้เวลาเท่าไหร่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งบริษัทฯได้ทำการรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วเสร็จ และเมื่อภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัทฯในการเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ได้สิ้นสุดลงตามที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อข้างบน

8.บริษัทฯดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษัทฯยังคงใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯจากการถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ หรือผิดกฎหมาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9.บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯได้หรือไม่
บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยการแจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงที่นี่ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเข้ามาตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด
ที่อยู่ 27 ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อเรา : 092-232-3663

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้